FP Food Park Oy tarjoaa palveluita seuraavilla osa-alueilla

    Laadunhallinta
    Markkinointi ja myynti
    Tuotekehitys
    Muut palvelut
 

  Laadunhallinta

 • Yritysten omavalvontaohjelmat
 • Elintarvikelainsäädäntö
 • Turvallisuus, täsmällisyys, tasalaatuisuus
 • Toiminnan laatu
 • Laatu - ja ympäristöjärjestelmät
 • Kauhajoen elintarvikelaboratorion palvelut
   

  Markkinointi ja myynti

 • Yritysten myynnin ja markkinoinnin tuki
 • Kaupan ketjujen vähittäiskaupan ja SK -myynnin rakenteen ja toiminnan tuntemus / kontaktit 
 • Mukana sopimusneuvotteluissa
 • Food Park - brändi vahvistamassa yrityksen neuvotteluasemaa
 • Hinnoittelutuki
 • Pakkauskysymykset
 • Markkinointiviestintä
 

  Tuotekehitys

 • Yrityskohtaiset tuotesovellutukset ja innovaatiot
 • Tuotannon jalostusarvon nostaminen
 • Tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittämispalvelut
 • Tuote- ja laatuspesifikaatiot, pakkausmerkinnät
 • Reseptiikan kehittämispalvelut
 • Ravitsemusosaaminen terveysvaikutteisuus
 • Laboratorio-, T&K-, koetehdaspalvelut
 

   Muut palvelut

 • Rahoitusohjelmien hyödyntäminen mm. Tekes, Leader+, AKO / KOKO
 • Teknologia, liiketoiminta ja alihankinta
 • Lähiruoka- ja näyttelyosaaminen